Disclaimer

Geschreven door Communitell.

DisclaimerHoewel bij ontwikkeling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Communitell webservices is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren mogelijk naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Communitell webservices geen controle heeft. Communitell webservices draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Het auteursrecht op deze website berust bij Communitell webservices of bij derden die ons toestemming hebben gegeven dit (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Privacy statement
Verzamelde (persoons)gegevens worden onder geen beding aan derden verkocht of ter beschikking gesteld en alleen gebruikt om met u te kunnen communiceren over onze (mogelijke) samenwerking.